privacy policy

Kunst uit het Vuistje is een educatief project- en adviesbureau, dat innovatieve producten en diensten ontwikkelt voor het onderwijs en culturele instellingen. Binnen onze de digitale leermiddelen worden daarbij persoonsgegevens verwerkt.

Het gebruik van digitale leermiddelen maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen en docenten. Wanneer scholen gebruikmaken van het digitaal leerplatform van Kunst uit het Vuistje, dan zullen zij persoonsgegevens van leerlingen en docenten door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken. 

Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen. Het recht op privacy is immers een grondrecht. Daarom doen wij er alles aan om persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg te verwerken.

Specifieke informatie over beveiliging en verwerking van persoonsgegevens vind u in onze privacy- en beveiliging bijsluiter. (bijlage 1 en 2 bij de verwerkers overeenkomst)

 

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy:

Kunst uit het Vuistje heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy onderschreven. Hierin is vastgelegd dat Kunst uit het Vuistje een ‘verwerker’ is, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling blijft de verwerkingsverantwoordelijke, en heeft zeggenschap over de gegevens die binnen onze leeroplossingen worden verwerkt. Leerresultaten worden hierdoor uitsluitend voor onderwijsdoeleinden verwerkt.

 

Verwerkersovereenkomst:

De Verwerkersovereenkomst Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy is van toepassing op de relatie tussen Kunst tuit het Vuistje en onderwijsinstellingen. Hierin geeft een onderwijsinstelling de opdracht aan Kunst uit het Vuistje om gegevens te verwerken. Deze overeenkomst komt overeen met de modelovereenkomst behorend bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy.

Download hier de verwerkersovereenkomst inclusief de privacy bijsluiter (bijlage 1) en de beveiliging bijsluiter (bijlage 2)

Mocht u prijs stellen op een ondertekende overeenkomst, dan kun u deze aanvragen via mieke@kunstuithetvuistje.nl