Museum in uitvoering

Een lespakket over alles wat er achter de schermen van het museum gebeurt


Dit lespakket behandelt onder meer de ontstaanswijze van musea, het maken van tentoonstellingen en het (veranderende) beroep van de curator.

  • In Whitecubes en kunsttempels zoomen we in op de musea over kunst en cultuur en laten we de musea over  onderwerpen als pijpen, sigarenbandjes, modeltreinen of speelgoed even voor wat ze zijn. We kijken met name naar de ontstaanswijze van kunst- en cultuurmusea en hoe deze in de loop der jaren zijn veranderd.

  • Een museum zonder tentoonstellingen is als een bril zonder glazen. Zonder tentoonstelling  is er niets te zien en verliest het museum zijn functie. Het samenstellen van tentoonstellingen is het vak van de curator. In Show me what you've got! kijken we naar de verhouding tussen de curator, kunst, het museum en niet te vergeten het publiek.

  • In Curate! maken leerlingen zelf een tentoonstelling met als uitgangspunt een selectie uit de kunstcollectie van Museum van Bommel van Dam. Ze onderzoeken en analyseren de werken en maken een selectie op basis van gemeenschappelijkheid. Net als een curator onderbouwen ze wat de werken met elkaar verbindt.

Kunst uit het Vuistje

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met [email protected] of bel naar: 077-7703350.